Nieuws

Nieuwsoverzicht

10/06

Analyse vacatures Nederland voor participatiewet, WAJONG of arbeidsbeperkten

Door:
Geert-Jan Waasdorp

Het afgelopen jaar zijn er rond de 2000 vacatures gepubliceerd die expliciet waren gericht op de doelgroep van de Participatiewet. Sinds de invoering van die wet per 1 januari dit jaar zijn er per maand rond de 170 vacatures voor de doelgroepen van de Participatiewet. De Participatiewet is bedoeld om de komende tien jaar 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (mensen met een beperking...

09/06

Actieve baanzoekers geven zichzelf een onvoldoende voor het vinden van vacatures

Ondoorzichtigheid op de arbeidsmarkt vergroot discrepantie tussen vraag en aanbod. Op elke 60 werkzoekenden is er in Nederland 1 vacaturesite. Rotterdam 9 juni 2015. Uit de meest recente cijfers van Intelligence Group blijkt dat werklozen zichzelf gemiddeld het rapportcijfer 5 geven op de vraag: In hoeverre slaagt u erin, naar uw mening, de voor u interessante vacatures te vinden? Uit datzelfde...

30/06

Thema-lunchsessies met vakgenoten

In een continu veranderende arbeidsmarkt verandert ook het vak van HR- en loopbaanprofessionals. Waar voorheen de focus op het individu lag, wordt de noodzaak van actuele arbeidsmarktkennis steeds groter. Om mensen goed en kansrijk van werk-naar-werk te begeleiden en duurzaam inzetbaar te houden, is het belangrijk te weten waar werkgevers nu en in de nabije toekomst behoefte aan hebben....

sluiten