Wat beweegt uw doelgroep op de arbeidsmarkt?

Wat is een doelgroep- en wervingsanalyse?

Een doelgroep- en wervingsanalyse is een uitgebreide en gedetailleerde bespreking van onder meer doelgroepkenmerken, wervingshaalbaarheid, wervingsaanpakken, mobiliteit, verhuisbereidheid, concurrentieveld, arbeidsmotieven en mediagedrag van uw doelgroep.

Afhankelijk van uw vraag, ontvangt u alle cijfermatige gegevens en schrijven wij een (uitgebreid) adviesrapport waarin centraal staat hoe u uw doelgroep het best kunt bereiken, benaderen en bewegen. Zo ontvangt u concrete en veelal direct uitvoerbare aanbevelingen om uw doelgroep op korte, middellange en lange termijn te werven.

Is een doelgroep- en wervingsanalyse iets voor mijn organisatie?

Vraagt u zich misschien af hoe groot uw visvijver is (vast en/of flex) of op welke manier u uw doelgroep het beste kunt bereiken, benaderen en bewegen? Hopelijk bent u geïnteresseerd in de ambities, voorkeuren, wensen en eisen van uw doelgroep en wilt u weten welke vaksites, social networks, recruitmenttools en andere media u moet inzetten.

Het kan ook zijn dat het effectiever is om deze doelgroep te searchen of juist flex in te huren. Aan de hand van een doelgroep- en wervingsanalyse vertellen wij u hoe u het best het door u gezochte talent kunt ontsluiten op de arbeidsmarkt.

Aan de hand van vacatureteksten en/of functieomschrijvingen stellen wij in overleg met u een arbeidsmarktdoelgroep samen. Dit doen wij aan de hand van harde criteria,aangevuld met soft skills. Als de doelgroep gedefinieerd is, stellen wij een detailleerde doelgroep- en wervingsanalyse op, mede gebaseerd op de unieke informatie uit ons Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO).

sluiten