iG!

Intelligence Group is 100% arbeidsmarkt.
Het onderzoeksbureau gespecialiseerd in data voor recruitment en employability.

Betrouwbare, objectieve en actuele kennis van de arbeidsmarkt wordt steeds belangrijker om de juiste medewerkers te vinden, te behouden en naar nieuw werk te begeleiden. Ons doel is om met behulp van onze data vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Dat doen we door onze kennis en data op een toegankelijke en praktische manier te vertalen in kansen en perspectief op groeps- en individueel niveau.

Werf slimmer met behulp van onze doelgroepanalyses

Krijg inzicht in de te werven doelgroep met onze data over o.a. wervingshaalbaarheid, belangrijkste wervingskanalen, pullfactoren en regio-analyses. Zo kunt u uw doelgroep beter bereiken, benaderen en bewegen.

Vergroot de employability van medewerkers door inzicht in (externe) arbeidsmarktkansen

Bied medewerkers perspectief door bewustzijn van huidige arbeidsmarktpositie en zicht op kansrijke functies, branches en opleidingen. Die kennis is het fundament voor Strategische Personeelsplanning, mobiliteitsbeleid, sociale plannen en effectieve loopbaantrajecten.

Data wordt pas echt leuk als je er direct iets mee kunt.
Met een veranderende arbeidsmarkt zijn wij ook continu op zoek naar de nieuwste data, kennis en innovaties. En denken we voortdurend met onze klanten mee om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Met alles wat we doen willen we een bijdrage leveren aan een betere werking van de arbeidsmarkt. Dit doen wij met behulp van onze eigen onderzoeken en data, gecombineerd met alle toonaangevende beschikbare (inter)nationale arbeidsmarktinformatie. Visueel vormgegeven en voor iedereen begrijpelijk. 

Bekijk onze diensten en producten op gebied van recruitment en employability.