Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO)

Intelligence Group voert sinds 2003 op continue basis het grootste en breedste arbeidsmarktonderzoek van Nederland uit: het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). Actualiteit, betrouwbaarheid, representativiteit en onafhankelijkheid zijn de waarden die het AGO kenmerken. 

Het AGO is het enige onafhankelijke onderzoek in Nederland dat een volledig en representatief beeld levert van het oriëntatie-en keuzegedrag van de aanbodkant van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het geeft inzicht in o.a. pullfactoren, apps, baanvindkanalen, effectieve wervingsmedia, sourcingsdruk, arbeidsmarktactiviteit en vast/flex verhouding. Hiermee vormt het o.a. de basis voor producten als het DoelgroepenDashboard, de VacatureVerbeteraar en onze employability analyses.  

Actueel
Het AGO is een continu onderzoek. Dit wil zeggen dat wij per kwartaal ongeveer vier duizend unieke respondenten toevoegen aan de data. Ook het onderzoek zelf wordt telkens weer geactualiseerd op basis van trends en ontwikkelingen. Jaarlijks worden vragen toegevoegd, aangepast of verwijderd.

Betrouwbaar en representatief
De betrouwbaarheid en representativiteit van het AGO worden gegarandeerd doordat we respondenten uitnodigen en wegen op basis van CBS-gegevens. In de steekproef worden respondenten geselecteerd en ingedeeld in verschillende segmenten, die zijn samengesteld op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en arbeidsmarktsituatie (werkzaam in loondienst, zzp, student en niet-werkzaam/werkloos). Voor een eventuele onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde groepen wordt gecorrigeerd door te wegen en op te hogen naar de populatie-aantallen van het CBS. Dankzij die weging en ophoging zijn we bovendien in staat om u een realistische inschatting te geven van de grootte van uw doelgroep op de arbeidsmarkt. Op jaarbasis ondervragen wij ongeveer zestien duizend personen. Wij rapporteren doorgaans over één of twee jaar voortschrijdende data. Dit betekent dat wij altijd een steekproefomvang kunnen garanderen die groot genoeg is om representatieve en betrouwbare uitspraken te kunnen doen over uw doelgroep.

Onafhankelijk
Het AGO is volledig onafhankelijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor rekening en risico van Intelligence Group zelf en niet gesponsord door eventuele belanghebbenden, zoals mediapartijen etc. Het is daarmee ook het enige grootschalige en representatieve onderzoek van Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid. Cookies accepteren