Arbeidsmarkt in cijfers

Intelligence Group onderzoekt voortdurend de dynamiek op de arbeidsmarkt. Elk kwartaal updaten we onze arbeidsmarktdata en via deze pagina delen we de belangrijkste bevindingen met u. Zo krijgt u in één oogopslag een beeld van de ontwikkelingen en tendensen op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Arbeidsmarktactiviteit

De arbeidsmarktactiviteit is een goede indicator van hoe makkelijk of moeilijk het is om vacatures te vervullen. Per vakgebied zien we dat de arbeidsmarktactiviteit sterk kan verschillen. Zo is het aandeel actief werkzoekenden onder engineers relatief laag.

Een lage arbeidsmarktactiviteit betekent dat werkgevers meer moeite moeten doen om hun doelgroep te bereiken. Belangrijker wordt het dan om uw wervingscampagnes ook op de latente doelgroep te richten, d.w.z. op de mensen die openstaan voor (ander) werk, maar niet actief op jobboards bekijken. Benader ze via hun favoriete mediakanalen en
speel met uw campagne in op hun belangrijkste drijfveren. 

De groep latente baanzoekers in Nederland is met een aandeel van 44,5 procent momenteel ongeveer net zo groot als de groep die helemaal niet op zoek is naar (ander) werk (43,4 procent).   

 

Baanwisselingen

De mobiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt toe. Meer mensen vinden werk en meer mensen besluiten te veranderen van werkgever. Dit is een logisch gevolg van de hoge economische groei, een gunstige arbeidsmarkt en een hoog consumentenvertrouwen. Het totaal aantal baanwisselingen is in werkelijkheid zelfs nog hoger, omdat er mensen zijn die meerdere keren van werkgever wisselen. Daarnaast zijn er mensen die bij dezelfde werkgever van baan veranderen. Niet alleen het aantrekken, maar ook het behouden van talent wordt hiermee belangrijker.

Verder zijn er grote verschillen per vakgebied. Zo is de dynamiek onder marketeers bijna drie keer zo hoog als onder mensen met een juridisch beroep.

 

 

Sourcingsdruk

De sourcingsdruk hangt samen met de schaarste op de arbeidsmarkt. Hoe gewilder (schaarser) mensen zijn, hoe vaker ze worden benaderd door headhunters, werkgevers en recruiters. Dat is ook terug te zien in de top 3 functiegroepen die het vaakst benaderd worden. Belangrijk bij de benadering van uw doelgroep is dat u dit met de juiste boodschap doet. Per doelgroep zien we namelijk sterke verschillen in de manier waarop ze benaderd willen worden en op welke boodschap ze aanhaken. Daarbij zult u steeds vaker andere kanalen dan LinkedIn en algemene jobboards moeten gebruiken om uw doelgroep te bereiken. Via gespecialiseerde vacaturesites of vakwebsites heeft u vaak meer kans om in contact te komen met uw doelgroep.

 

 

Prognose vacatures

We kijken niet alleen naar hoe de arbeidsmarkt er nu voor staat, maar we richten onze blik ook op de toekomst. Altijd op basis van data, onderbouwd met onze kennis en expertise van de arbeidsmarkt en gebruikmakend van de voorspellingen van gerennomeerde en betrouwbare partijen als CPB en UWV. Toekomstverwachtingen vormen de input voor beleid of kunnen gebruikt worden om verschillende scenario’s door te rekenen.

Op basis van ons eigen ontwikkelde prognosemodel verwachten we voor 2018 en 2019 een verdere toename van het aantal vacatures tot ruim boven de 1,1 miljoen. Daarmee komt het aantal vacatures op het niveau van 2007. In de jaren erna zal het aantal vacatures naar verwachting afnemen, maar blijft het absolute aantal vacatures (900 duizend tot 1 miljoen vacatures per jaar) historisch gezien hoog.

 

Verwachte zoekduur

De verwachte zoekduur naar een baan is gebaseerd op de periode die mensen zélf aangeven nodig te hebben voor het vinden van nieuw werk. De verwachte zoekduur is in de afgelopen jaren gedaald van gemiddeld bijna 7 maanden naar gemiddeld ongeveer 5 maanden, mede ingegeven door de aantrekkende arbeidsmarkt. Het kan gezien worden als vertrouwensindicator van werknemers in de arbeidsmarkt.

De duur van het sollicitatieproces (bij hoger opgeleiden vaak langer dan bij lager opgeleiden), het gemak van het vinden van werk en de focus, motivatie en inzet van mensen zijn van invloed op feitelijke zoekduur. Als werkgever is het vooral belangrijk om de time to hire zo kort mogelijk te maken – zeker in een schaarse arbeidsmarkt – om zo talent niet in het proces te verliezen.

 

Arbeidsmarktkansen

De meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking heeft momenteel een goede arbeidsmarktscore. Deze score wordt berekend op basis van de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hoe meer vraag (vacatures) ten opzichte van het aantal mensen dat beschikbaar is, hoe hoger de arbeidsmarktscore en daarmee de kans op de arbeidsmarkt.

Toch is 17 procent van de Nederlandse beroepsbevolking (ruim anderhalf miljoen mensen) kwetsbaar. Dit betekent dat zij een functie hebben waarbij het aanbod van mensen substantieel groter is dan het aantal vacatures. Om- en bijscholing naar kansrijkere beroepen is voor deze mensen noodzakelijk om in de toekomst aan het werk te blijven.  

Verantwoording & onze producten
De bovengenoemde cijfers over de Nederlandse arbeidsmarkt zijn afkomstig uit ons eigen en onafhankelijk Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO). Het AGO is een continu onderzoek dat sinds 2003 elk kwartaal wordt afgenomen onder circa 4.000 unieke respondenten. Hiermee kunnen we inzicht geven in o.a. schaarste, wervingshaalbaarheid, effectieve wervings- en mediakanalen, het aandeel actieve en latente werkzoekenden en drijfveren van uw doelgroep.

Wat belangrijke datapunten zijn om uw wervingsstrategie en recruitment marketing vorm te geven en of te optimaliseren en die u terug kunt vinden in producten als het DoelgroepenDashboard, de Talent Analytics en de VacatureVerbeteraar. Daarnaast bieden onze employability analyses u actuele informatie over de arbeidsmarkt als input voor strategische personeelsplanning en het vergroten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Voor meer informatie over deze cijfers en onze producten kunt u contact opnemen met Intelligence Group via info@intelligence-group.nl of door te bellen naar 088 730 2800.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid. Cookies accepteren