Over iG!

Intelligence Group is 100% arbeidsmarktdata

Data wordt pas echt leuk als je er iets mee kunt

Intelligence Group is een Internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. iG! richt zich op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmarktgerelateerde data ten behoeve van de verbetering van de werving van personeel (of werknemers) door werkgevers en de employability/arbeidsmarktkansen van werknemers. Deze data wordt in een grote diversiteit beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers, zoals via rapporten, dashboards en API’s. Onze visie is om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen door data te vertalen en praktisch toegankelijk te maken voor werkgevers en werknemers.

ISO 27001 gecertificeerd
Intelligence Group is ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie. Vanuit ISO 27001 besteden wij in ons dagelijks werk continue aandacht aan informatiebeveiligingsrisico’s, het correct verwerken van persoonsgegevens en privacy. De certificering is uitgevoerd door DNV GL Business Assurance UK. Klik hier om het actuele certificaat te downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid. Cookies accepteren