Plasterk: Steun voor initiatieven hypotheken voor flexwerkers

In een brief aan de Tweede Kamer in juli 2017 heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zijn steun uitgesproken voor de initiatieven in de markt die hypotheken voor uitzendkrachten en mensen met tijdelijke contracten bereikbaar maken.

Plasterk schrijft dat na een uitvoerige inventarisatie van de problemen op de (koop)woningmarkt voor senioren, starters en oversluiters. De algemene conclusie daarvan is dat meer maatwerk mogelijk en noodzakelijk is. Bij de gesprekken daarover waren o.a. de banken, hypotheekadviseurs, de AFM, Nationale Hypotheekgarantie en het Nibud betrokken. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt voldoen veel starters niet meer aan de eis dat ze al twee of drie jaar een vast contract moeten hebben.

In zijn brief aan de Kamer schrijft Plasterk:

“Een hypotheeklening is een langjarige verplichting, dus is het belangrijk dat de consument ook in de toekomst de maandlasten kan dragen. Bij een flexibele arbeidsrelatie is dit echter niet altijd duidelijk. Voor consumenten die recent tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden en nog geen drie jaar werken of geen intentieverklaring ontvangen, is de bestendigheid van het inkomen moeilijker aantoonbaar. Maar als zij werkzaam zijn in een sector waar veel vraag naar arbeidskrachten bestaat, lijkt de kans groot dat zij ook in de toekomst voldoende inkomen kunnen genereren om de hypotheek te betalen. Wanneer de toekomstige verdiencapaciteit en arbeidsmarktkansen als onderdeel van het oordeel over bestendigheid worden meegenomen is verantwoorde hypotheekverstrekking voor deze groep wellicht mogelijk.

“Verschillende partijen in de hypotheekmarkt zijn zich hier van bewust en zijn initiatieven gestart om met alternatieve benaderingen van inkomen en verdiencapaciteit te komen. De perspectiefverklaring biedt uitzendkrachten de mogelijkheid om de bestendigheid van hun inkomen aan te tonen en zo een hypotheek af te sluiten op basis van het huidige inkomen. De verklaring is geïntroduceerd door Randstad, Obvion en Vereniging Eigen Huis en wordt door een aantal kredietverstrekkers en het WEW geaccepteerd.

“Ook de Hypotheekshop en Intelligence Group zijn met een initiatief gestart, namelijk de arbeidsmarktscan. Werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst kunnen met de arbeidsmarktscan de bestendigheid van hun verdiencapaciteit aantonen.

“Hypotheekadviseurs en kredietverstrekkers zien de initiatieven als waardevol, omdat ze zo consumenten op een verantwoorde wijze kunnen bedienen, zonder dat de betalingsrisico’s toenemen. Daarnaast bieden de initiatieven marktpartijen de kans om meer kennis op te doen over de veranderingen in de arbeidsmarkt en de effecten hiervan op de inkomens en arbeidsmarktpositie van huishoudens. Ik moedig de genomen initiatieven aan en volg de verdere uitbreiding van de lopende initiatieven actief”, aldus de minister.

Zowel voor de perspectief verklaring als voor de arbeidsmarktscan worden de arbeidsmarktdata van Intelligence Group en zusterbedrijf Arbeidsmarktkansen.nl gebruikt. In de afgelopen twee jaar hebben enkele honderden uitzendkrachten en flexwerkers daardoor een hypotheek kunnen krijgen. Tot nu toe wijst niets erop dat deze groep een groter risico op betalingsproblemen heeft.

Lees hier het volledige rapport Maatwerk bij Hypotheekverstrekking:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/07/06/maatwerk-bij-hypotheekverstrekking

Meer informatie over onze arbeidsmarktdata: www.arbeidsmarktkansen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid. Cookies accepteren