Aantal HR-vacatures bereikt nieuw record

Ondanks zeer grote vraag naar recruiters, neemt instroom opgeleide recruiters af

Het aantal online HR-vacatures is in het eerste kwartaal van 2017 naar een nieuw record gestegen. In totaal zijn er in dit kwartaal 12.109 online unieke vacatures gevonden (bron: Jobfeed.nl), een stijging van 40 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en een groei van 28 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. De groei van de vraag naar HR-specialisten vindt vooral plaats binnen het HBO-segment. De vraag binnen het WO-segment stijgt langzaam, terwijl met name het MBO-segment lijkt aan te trekken. Door de explosief stijgende vraag wordt het werven van personeel op het gebied van HR steeds lastiger.

Steeds meer mensen vinden een (nieuwe) functie in het HR-vakgebied

Met de flinke toename van vacatures voor HR-functies, stijgt het aantal mensen dat van baan wisselt. Waar in 2015 17.000 personen van baan wisselden, is dit in 2016 gestegen naar 22.800 personen: Een stijging van 34 procent. Het aantal baanwisselaars stijgt echter niet zo hard als het aantal online vacatures in het vakgebied. “We merken dat de vraag naar HR-professionals harder stijgt dan het aanbod. Het wordt lastiger de passende kandidaat te vinden. Het posten van vacatures volstaat niet meer, het is zaak het juiste netwerk in te zetten”, aldus Frank Roders, directeur Compagnon.

Recruiters en W&S-consultants zijn hot

Het aantal vacatures voor recruiters is ten opzichte van dezelfde periode in 2016 met 54 procent gestegen en ten opzichte van kwartaal 4 van 2016 met 38 procent toegenomen. De vraag naar W&S-consultants is ten opzichte van kwartaal 1 van 2016 met tweederde gestegen naar ruim 900 vacatures. Andere opvallende harde stijgers zijn salarisadministrateurs en consulenten re-integratie. “Er bestaat bijna een wildgroei in de vraag naar recruiters terwijl de markt voor kwalitatieve recruiters al kwartalen is opgedroogd. In vergelijking met de grote vraag is het aanbod van opgeleide en gekwalificeerde recruiters nagenoeg nihil. Opvallend is tegelijkertijd dat, ondanks de grote vraag, het aantal opgeleide recruiters stagneert of zelfs kleiner wordt. Een zorgelijke constatering voor het recruitmentvak”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Meer informatie

Jaarlijks publiceren wij in januari het complete rapport De Stand van HR. Ieder kwartaal geven wij een tussentijdse update. De Stand van HR wordt opgesteld door de Intelligence Group en mogelijk gemaakt door Compagnon.

Frank Roders, Directeur Compagnon (079-3631680)
Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group (088 - 7302800)
Ronald Hoek, Arbeidsmarktanalist bij Intelligence Group (088 - 7302800)

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid. Cookies accepteren