Verkeerde strategie

De nieuwe IT-labourmarket monitor 2017 Netherlands is verschenen:

Verkeerde strategieën vergroten problemen bij werving IT-talent

Het vierde IT arbeidsmarktrapport, de IT-labour market monitor 2017 Netherlands, van Intelligence Group en Sterksen is beschikbaar en downloadable. Het inmiddels standaardwerk voor de IT-markt laat een aantal belangrijke ontwikkelingen zien.

Voor elke starter/junior staan 26 vacatures open

De markt voor junior IT-professionals is compleet overhit. In een jaar tijd is de vraag/aanbod verhouding van 13/1 naar 26/1 gegaan. Ondanks dat de vraag ‘slechts’ met 3 procent is gestegen, zien we dat vooral veel wervingsvraag uitgaat naar starters, gevolgd door medioren. Veel werkgevers vissen in een markt die er niet is.

De markt voor ervaren professionals (vanaf 10 jaar ervaring) is meer in balans. Nog steeds meer vraag dan aanbod (3:2), maar in vergelijking met de andere doelgroepen is de kans op succesvolle werving realistisch.

Differentiatie in werving drukt salarissen

Een zeer opvallende constatering is dat overall de salarissen voor de IT-professionals niet meestijgen. In principe is dat, gezien de schaarste op de arbeidsmarkt, niet uit te leggen. Toch zien we hier een aantal interessante ontwikkelingen. Zo is het salarisaanbod van veel IT-detacheerders nog steeds niet marktconform en worden er traineeships ontwikkeld om mensen van buiten de IT of zonder IT opleiding om te scholen. Dit soort ontwikkelingen drukken het gemiddelde salaris in de sector. Wanneer we inzoomen op ervaren professionals, zoals bijvoorbeeld softwaredevelopers bij IT-bedrijven zien we een salarisstijging van 12 procent.

Verkeerde strategieën vergroten wervingsproblemen

Bedrijven kiezen in hun wervingsstrategie primair voor het aantrekken en/of omscholen van jonge hoger opgeleiden, waarbij een lage prijs een belangrijk uitgangspunt blijft. Wanneer we vervolgens kijken naar de invulling van de arbeidsmarktcommunicatie, wervingsteksten en marktbenadering zien we hierin nauwelijks ontwikkeling. Scores op de VacatureVerbeteraar voor IT-profielen blijven ernstig onder de maat waardoor IT-talent niet wordt aangesproken op de voor hen relevante arbeidsvoorwaarden en pullfactoren. Ook doelgroepkennis over het bereiken en bewegen van talent is niet aanwezig. Primair wordt gekozen voor de ‘hardere’ benadering van om- en bijscholen en benaderen via sourcing (LinkedIn) voor het werven van IT talent. Werkgevers zouden beter kunnen inzetten op:

  • Ontwikkelen van de ervaren professionals
  • Investeren in arbeidsmarktcommunicatie en verleiden van de doelgroep
  • Verbeteren van de wervingsteksten (vacatureteksten, Inmails, Chatberichten etc.)
  • Inspelen op de belangrijkste pullfactoren
  • De 90.000 IT’ers die niet benaderd worden en daar wel voor open staan

“Het is onze ervaring dat de gepercipieerde schaarste van IT’ers vooral een schaarste is die gevoeld wordt door werkgevers en recruiters die hun data en strategie niet hebben aangepast aan deze tijd. Werkgevers die investeren in hun strategie, arbeidsvoorwaarden en originaliteit en die durf tonen in hun marktbewerking ervaren die schaarste in veel minder mate”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group en mede auteur van de IT-labour market monitor 2017 Netherlands

Tips voor het oplossen van wervingsproblemen

Hoe voorkom je wervingsproblemen: https://www.werf-en.nl/hoe-voorkom-wervingsproblemen-checklist/  

Ken je doelgroep en weet hoe en waar je ze moet werven: https://www.youtube.com/watch?v=vtMv4OQa18U&t=2s

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid. Cookies accepteren