Een doelgroepgerichte vacaturetekst maakt geen favoriete werkgever

Schiphol heeft relatief de best geschreven vacatureteksten van de favoriete werkgevers, terwijl de grote internationale werkgevers de plank flink misslaan.

Deze maand vroegen de analisten van Intelligence Group zich af of de Meest Favoriete Werkgevers van 2016 (Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO)) ook goede doelgroep gerichte vacatureteksten schreven. Voor deze analyse zijn van de top-25 werkgevers, in totaal 9,857 vacatures geanalyseerd middels de VacatureVerbeteraar.nl. Wat bleek? Schiphol, de nummer 24 van de lijst scoorde het beste met een score van 35,9, gevolgd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Coolblue met respectievelijk 35,8 en 33,3 punten. Gemiddeld genomen betere scores dan het Nederlands gemiddelde (NL gemiddelde is 22), maar nog steeds vallend in de categorie ‘matig’ aangezien de maximale score 99 is. Kijkende naar het gemiddelde van de top-25 werkgevers, komt er een score van 23,8 uit. Net boven het Nederlands gemiddelde. Het lijkt derhalve rechtvaardig om te stellen dat doelgroep geschreven vacatureteksten niet leiden tot het zijn, worden en blijven van een Favoriete Werkgever. In de top-10 van meest favoriete werkgevers zien we dat Defensie de beste doelgroepgerichte vacatureteksten schrijft, gevolgd door de Rijksoverheid, de Belastingdienst en KLM. 

Internationale bedrijven zoals Nike, Unilever, Google en ASML hebben bedroevend slechte vacatureteksten voor de Nederlandse markt, blijkt uit de analyses met de VacatureVerbeteraar. Dit wordt mede verklaard door het sterk internationale accent dat deze bedrijven hebben (al zijn alleen de Nederlandstalige vacatures geanalyseerd). Internationale organisaties zetten zichzelf daarmee dubbel op achterstand. Allereest zijn Engelstalige vacatureteksten minder effectief (uitgezonderd voor de Phd-doelgroep) voor het werven van Nederlandstalig talent. Ten tweede zijn vertaalde vacatureteksten c.q. vacatureteksten die niet doelgroepgericht zijn geschreven op de Nederlandse markt beduidend minder effectief, zoals uit eerder onderzoek bleek.

Wilt u meer weten:

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid. Cookies accepteren