Privacy statement

Artikel 14. Privacy respondenten; bescherming persoonsgegevens

14.1 Intelligence Group.nl B.V. werkt volgens de normen van ISO 27.001. Intelligence Group B.V. zal, tenzij anders wordt overeengekomen, slechts gegevens over personen van Opdrachtgever ontvangen als die zijn ontdaan van op die personen te herleiden kenmerken, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum etc., tenzij anders overeengekomen. Gegevens over personen worden door Intelligence Group alleen geaccepteerd als de identiteit van die personen schuil gaat achter een personeelsnummer, dossiernummer of andere code, die alleen door Opdrachtgever tot een natuurlijk persoon is te herleiden.

14.2 Indien anders dan hetgeen in 14.1 staat wordt overeengekomen, dan zullen Intelligence Group B.V. en Opdrachtgever te allen tijde de bij of krachtens de wet- en regelgeving (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de bij of krachtens zelfregulering voor onderzoek en statistiek ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens geldende voorschriften in acht nemen. Voorts zullen Intelligence Group B.V. en Opdrachtgever te allen tijde het privacy statement van Intelligence Group B.V. volgen.

14.3 Intelligence Group B.V. en Opdrachtgever zullen te allen tijde de privacy van de in het onderzoek te betrekken respondenten en panelleden respecteren. Opdrachtgever zal niet trachten de identiteit van respondenten en/of van de panelleden van Intelligence Group B.V. te achterhalen noch zal Opdrachtgever trachten de respondenten en/of panelleden van Intelligence Group B.V. op welke wijze dan ook te beïnvloeden.

14.4 Indien de Dienst (mede) inhoudt dat namen van personen en/of andere persoonsgegevens aan Intelligence Group B.V. worden verstrekt met het doel die gegevens te beheren en/of te verwerken, staat Opdrachtgever er jegens Intelligence Group B.V. voor in dat de betreffende personen voor zover nodig toestemming hebben gegeven tot het verstrekken van hun gegevens aan Intelligence Group B.V. en dat hij krachtens de wet- en regelgeving (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) gerechtigd is die gegevens te verstrekken en daarbij alle voorschriften in acht heeft genomen en zal nemen.

14.5. Voor zover nodig krachtens de wet- en regelgeving zal de bewerkersovereenkomst deel uit maken van de overeenkomst tussen partijen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid. Cookies accepteren