Nederlandse ROC's

Beleidsmakers ROC opleidingen hebben nu actueel inzicht in lokaal arbeidsmarktperspectief en uitstroomkansen van specifieke opleidingen. 

Nederlandse ROC's

Actuele arbeidsmarktkansen en -perspectief van ROC opleidingen op regionaal niveau zichtbaar

Om ROC’s en aanbieders van (v)mbo opleiders in Nederland te helpen om aan de wettelijke plicht te voldoen om opleidingen aan te bieden die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt, heeft Intelligence Group op basis van vijf databronnen en het algoritme van arbeidsmarktkansen.nl een interactief dashboard ontwikkeld. Daarmee is op stads/regionaal niveau inzichtelijk gemaakt wat de actuele uitstroom- en arbeidsmarktkansen zijn van een studierichting op VMBO en MBO-3 en MBO-4 niveau. Tevens is exact inzichtelijk gemaakt in welke beroepen en sectoren kansrijk kan worden uitgestroomd en welke werkgevers/intermediairs op zoek zijn naar deze scholieren. Met deze unieke koppeling wordt invulling gegeven aan de behoefte van strategische beleidsmakers bij ROC’s om te kunnen voldoen aan de beleidsregel ‘macrodoelmatigheid beroepsonderwijs’.

Invulling geven aan de zorgplicht arbeidsmarktperspectief

MBO onderwijsinstellingen hebben de zorgplicht om scholieren en hun ouders te informeren over de kansen op de arbeidsmarkt van hun opleidingen. Hierbij gaat het om informatie bij de keuze/start van de opleiding. Maar ook om scholieren gericht te helpen op het moment dat zij hun opleiding hebben afgerond c.q. de opleiding vroegtijdig verlaten en op zoek gaan naar werk. Door enerzijds regionaal arbeidsmarktperspectief en toekomstige arbeidsmarktkansen te koppelen aan regionale/lokale studierichtingen en anderzijds actuele arbeidsmarktkansen en uitstroomkansen in beroepen, sectoren, concrete werkgevers, baanvindkanalen en intermediairs te koppelen, kan aan scholieren en ouders op elk moment inzichtelijk worden gemaakt welke opleiding kansrijk is en waar de concrete beroepskansen liggen. Zowel aan het begin, tijdens en aan het einde van de studie.

Data en informatie beschikbaar voor overheden en opleiders

De ontwikkelde dashboards worden beschikbaar gesteld op regionaal en ROC-niveau. Hierdoor kunnen lokale overheden en onderwijsinstellingen beter werken aan hun macrodoelmatigheid van het opleidingen aanbod. Via API’s kan de data inzichtelijk worden gemaakt op de websites van opleidingen zodat zij hiermee kunnen voldoen aan hun zorgplicht.

Voorbeeld 1: opleidingsrichting Timmerman aan het ROC Mondriaan in Den Haag.

In dit voorbeeld is de arbeidsmarktkans en bijbehorend arbeidsmarktperspectief te zien van de studierichting Timmerman in Den Haag. Tevens is de vacatureontwikkeling en het aantal vacatures van sterk aanverwante beroepen te zien zodat de uitstroomkansen zichtbaar zijn. Tevens worden de grootste vragende Haagse werkgevers en intermediairs getoond, met de vacatures voor deze groep en een verdeling over branches. Voor onderwijsinstellingen interessante informatie voor het aangaan van samenwerkingen en het coördineren van stageplaatsen. 

Voorbeeld 2. Wat is de arbeidsmarktkans van de opleiding kapper in Nederland?

In het tweede voorbeeld is de arbeidsmarktkans- en perspectief van iemand in kaart gebracht die kapper wil worden. Waar kan hij/zij de opleiding (het beste) volgen? In welke beroepen is de beste uitstroom- en arbeidsmarktkans en hoe kan het beste naar een baan worden gezocht. Dit laatste wordt gecombineerd met de werkgevers en intermediairs die momenteel op zoek zijn naar deze scholieren.

Meer informatie?

Geïnteresseerd om met het ROC arbeidsmarktkansen dashboard te werken, de informatie ter beschikking te stellen aan scholieren (via de eigen website) of op een andere manier te kijken hoe Intelligence Group u van dienst kan zijn met arbeidsmarktdata? Neem dan contact met ons op via info@intelligence-group.nl of 088 - 730 28 00.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid. Cookies accepteren