Staffing MS

“Het dashboard START ‘Staffing Tracking Analysis Report Tool’’ geeft onze klanten meer visuele inzage op de inzet van Flex Arbeid en ondersteunt in het maken van het juiste beleid rondom Vast en Flex naar de toekomst.”

Staffing MS

START

Gegevens over de arbeidsmarkt zijn er in overvloed. Deze data worden pas bruikbare informatie wanneer ze op de juiste manier worden bewerkt, aan elkaar worden gekoppeld, ontsloten en geïnterpreteerd. En dat is precies wat Intelligence Group met de ontwikkeling van het Dashboard START (Staffing Tracking Analysis Report Tool) over de ontwikkelingen binnen de markt/ het aanbod van flexibele arbeid van de arbeidsmarkt in opdracht van Staffing MS heeft gedaan.

Staffing MS wil als onafhankelijke MSP haar klanten o.a. goed kunnen informeren over kostenontwikkeling, uurtarieven, schaarste en kwaliteit al dan niet in vergelijking met de ontwikkelingen en normen in de markt. Daarvoor is het belangrijk dat er een bruikbare en heldere ontsluiting plaatsvindt van eigen data die vervolgens verrijkt worden met data uit de markt, zoals AGO. Voor intern gebruik, maar ook als dienstverlening naar hun klanten. Voor Intelligence Group vormde de ontwikkeling van het dashboard een uitgelezen mogelijkheid tot het vergroten van kennis over de flexkant van de arbeidsmarkt.

Zicht op de flexmarkt van Nederland

Alle gegevens omtrent aanvragen van klanten, aanbiedingen van leveranciers en uiteindelijke opdrachten worden nauwkeurig geregistreerd binnen de software van Netive. Een uitgelezen mogelijkheid om een dashboard te ontwikkelen, mits twee grote uitdagingen worden getackeld. Ten eerste het koppelen van grote hoeveelheid relevante gegevens van opdrachten, aanbiedingen, leveranciers tot en met gewerkte uren en declarabiliteit. In vergelijking met recruitmentdata, is er binnen de flexmarkt heel veel meer informatie. De tweede grote uitdaging vormde de ontsluiting van de data. Op welke manier kunnen de data tot informatie worden gemaakt? Het dashboard moet visueel aantrekkelijk en begrijpelijk zijn. Pas dan bewijst het zijn meerwaarde en bruikbaarheid.

Trots

Wanneer de klanten van Staffing MS met behulp van het nieuwe dashboard op basis van nieuwe inzichten in hun inkoopprocessen andere en betere keuzes gaan maken, dan zijn we trots. We zijn ook trots dat dit dashboard internationaal al tot bewondering heeft geleid en een duidelijke inhoudelijke meerwaarde heeft voor Staffing MS en haar klanten. Het is in Nederland het eerste dashboard dat onafhankelijke benchmarkdata heeft over flexmarkt. Daaraan zijn ook externe arbeidsmarktdata gekoppeld zodat zodat nog beter overwogen kan worden welke strategische beslissingen dienen te worden genomen in het kader van Total Workforce Management.

Het resultaat

Een interactief dashboard is ontwikkeld dat niet alleen inzicht biedt in de dynamiek aan de flexkant van de arbeidsmarkt, maar vooral ook op detailniveau inzage geeft in (achtergrond)kenmerken van opdrachtgevers, aanvragen, leveranciers, aanbiedingen en opdrachten. Hoeveel opdrachten staan er op dit moment uit? Hoeveel budget is daarmee gemoeid? Hoeveel aanbiedingen komen er gemiddeld op een aanvraag? Welke partijen bieden zich aan en tegen welk uurtarief? Hoe lang duren opdrachten gemiddeld? En hoeveel opdrachten worden verlengd? Het zijn slechts enkele vragen waarop het dashboard antwoord geeft.

Voorbeeld 1:                                                                       Voorbeeld 2:

Meer informatie?

Bent u ook benieuwd hoe Intelligence Group u van dienst kan zijn met arbeidsmarktdata en interactieve dashboards? Neem dan contact met ons op via info@intelligence-group.nl of 088 - 730 28 00.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid. Cookies accepteren